Η συμμετοχή του Σχολείου μας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ 2015-2017: “Creative ways of teaching: Recycling Art and Entrepreneurial Αttitude”

Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Προγράμματος

 

Κατά τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017 το Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Ευόσμου συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο: “Creative ways of teaching: Recycling Art and Entrepreneurial Αttitude” το οποίο χρηματοδοτήθηκε εξολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πρόγραμμα εκτός από το Ελληνικό Σχολείο συμμετείχαν επίσης τέσσερα σχολεία από την Ισπανία, Ιταλία, Σλοβακία και Ουγγαρία.

Στην διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις εργασίας από αντιπροσωπευτικές ομάδες μαθητών και καθηγητών από τα συμμετέχοντα σχολεία σε όλα τα σχολεία εταίρους. Το Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Ευόσμου είχε τη χαρά να φιλοξενήσει, από τις 4 έως τις 8 Απριλίου 2016, έντεκα καθηγητές και δεκαεπτά μαθητές που προέρχονταν  από τις τέσσερις Ευρωπαϊκές χώρες, ενώ το Ελληνικό σχολείο πραγματοποίησε συνολικά 34 μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών στο εξωτερικό.

Στο πρόγραμμα Erasmus+ συμμετείχαν 19 εκπαιδευτικοί εμπλέκοντας το σύνολο σχεδόν των μαθητών σε ποικίλες δράσεις. Με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους οι μαθητές γνώρισαν νέους τρόπους προσέγγισης του γνωστικού αντικειμένου και πολλοί από αυτούς  ανέδειξαν τα  ταλέντα και δεξιότητές τους. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος καλλιεργήθηκε η περιβαλλοντική συνείδηση των μαθητών, η ευαισθητοποίησή τους σε θέματα ΄προστασίας του περιβάλλοντος ενώ έγινε σαφής η αναγκαιότητα της ανακύκλωσης των οικιακών απορριμμάτων ως αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής τους δραστηριότητας.

Η οργάνωση τριών ανοικτών αγορών (Bazaar) με προϊόντα και έργα τέχνης από ανακυκλώσιμα υλικά, που κατασκεύασαν και πούλησαν οι μαθητές, είχε πολλαπλά οφέλη αφού ανέδειξε το καλλιτεχνικό και δημιουργικό τους ταλέντο, την επιχειρηματική τους ικανότητα, κινητοποίησε τη διάθεσή τους για ενεργό συμμετοχή στο μείζον περιβαλλοντικό θέμα της ανακύκλωσης  και τέλος αφύπνισε την ευαισθησία  τους σε θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης, καθώς τα χρήματα που εισέπραξαν τα διαθέσαν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς .

Η αναγκαιότητα των μαθητών για συνεχή επικοινωνία στα Αγγλικά με τους συμμαθητές τους στο εξωτερικό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-twining και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Face Book, Tweeter) και η υποχρέωση δημιουργίας ηλεκτρονικών προϊόντων του προγράμματος, είχε ως αποτέλεσμα στους μαθητές τη βελτίωση της χρήσης της ξένης γλώσσας, την αναβάθμιση των ικανοτήτων τους στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και παράλληλα τη δημιουργική αξιοποίηση των δυνατοτήτων του.

Με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Erasmus+, μαθητές και εκπαιδευτικοί αποκόμισαν τα οφέλη της συνεργασίας, της ομαδικής δράσης, της διαθεματικής και διεπιστημονικής προσέγγισης των ποικίλων σχολικών αντικειμένων ενώ ταυτόχρονα τους δόθηκε η ευκαιρία να ανταλλάξουν αντιστοίχως απόψεις με τους συμμαθητές τους και τους συναδέλφους τους από το εξωτερικό.

Οι επισκέψεις στα σχολεία του εξωτερικού βοήθησε τους μαθητές να γνωρίσουν τα εκπαιδευτικά συστήματα των άλλων χωρών, να εκτιμήσουν την αξία της διαφορετικότητας, να  δημιουργήσουν νέες φιλίες και φιλοξενούμενοι για μια εβδομάδα στις οικογένειες των ξένων συμμαθητών τους να δοκιμάσουν έναν άλλο τρόπο ζωής.

Για περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο πρόγραμμα Εrasmus+ επισκεφθείτε

την επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος: http://raeat-erasmus.weebly.com   

και την σελίδα μας στο facebook: https://www.facebook.com/gymdiapeurop  

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://dge.mysch.gr/site/archives/1162