Νίκος

Informationen zum Autor

Name: Νίκος Σκουλίδης
Angemeldet seit: 15/11/2016

Aktuelle Beiträge

  1. Το Σχολείο μας στον διαγωνισμό „Φτιάξε τον δικό σου σεισμογράφο“ — Donnerstag, der 27. April 2017
  2. Η ομάδα Weightless Mass στον ISS!! — Donnerstag, der 16. März 2017
  3. Οδηγίες για την σύνταξη άρθρων — Mittwoch, der 30. November 2016
  4. Η ομάδα Weightless Mass στον διαγωνισμό Astro-Pi — Sonntag, der 27. November 2016

Liste der Autorenbeiträge

Το Σχολείο μας στον διαγωνισμό „Φτιάξε τον δικό σου σεισμογράφο“

Leider ist der Eintrag nur auf Griechisch und Britisches Englisch verfügbar.

Permanentlink zu diesem Beitrag: http://dge.mysch.gr/site/de/archives/1133

Η ομάδα Weightless Mass στον ISS!!

Leider ist der Eintrag nur auf Griechisch und Britisches Englisch verfügbar.

Permanentlink zu diesem Beitrag: http://dge.mysch.gr/site/de/archives/1112

Οδηγίες για την σύνταξη άρθρων

Leider ist der Eintrag nur auf Griechisch verfügbar.

Permanentlink zu diesem Beitrag: http://dge.mysch.gr/site/de/archives/781

Η ομάδα Weightless Mass στον διαγωνισμό Astro-Pi

Leider ist der Eintrag nur auf Griechisch und Britisches Englisch verfügbar.

Permanentlink zu diesem Beitrag: http://dge.mysch.gr/site/de/archives/600