Εγγραφές μαθητών/τριών Γ’ Γυμνασίου σε Δημόσιο Λύκειο/ΕΠΑΛ

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

 Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των μαθητών/τριών στα Δημόσια Λύκεια για το σχολικό έτος 2024-2025 θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές (https://e-eggrafes.minedu.gov.gr).

Σας αποστέλλουμε συνημμένα σχετική επιστολή και 2 υποδείγματα υπεύθυνων δηλώσεων. Οι συγκεκριμένες υπεύθυνες δηλώσεις  θα πρέπει να συμπληρωθούν και από τους δύο γονείς/κηδεμόνες, εφόσον υπάρχουν, και εν συνεχεία και οι δύο να επιστραφούν στη σχολική μονάδα είτε με γνήσιο της υπογραφής είτε μέσω Gov.gr.
Επισημαίνεται ότι στις δύο υπεύθυνες δηλώσεις  θα πρέπει να ταυτίζεται η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας.

Προς διευκόλυνση των χρηστών, ο σύνδεσμος για έκδοση υπεύθυνης δήλωσης μέσω gov.gr βρίσκεται στη διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses
Παρακαλούμε θερμά να μας φέρετε τις υπεύθυνες δηλώσεις εντός 5 εργάσιμων ημερών, ώστε να ενημερώσουμε εγκαίρως το πληροφοριακό σύστημα.

Με εκτίμηση


Από τη Διεύθυνση

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://dge.mysch.gr/site/archives/2603